Educated people

  Chekhov wrote this letter to his brother: “You have only one defect…your extraordinary lack of education…Educated people in my opinion must satisfy the following conditions: 1. They respect a man’s personality, and therefore are always tolerant, gentle, polite, yielding. They do not make a riot about a little hammer or a lost rubber; living…

Life goes on

Xin lỗi em, phải mất tròn 1 tháng chị mới gom góp đủ cảm xúc để đặt bút viết cho em. Chị không nghĩ mình là 1 người tích cực và tươi sáng (những người đã tu thành chính quả như vậy hiếm lắm, nếu em gặp thì hãy gắng bám lấy họ đừng nhả…

My 4 takeaways from Improv Comedy 101

So I failed myself by not posting anything on this blog in the month of July, and thereby failing one of my 2017 New Year’s Resolutions (to post on a monthly basis at the very least). In my defense, I went through quite a major change in my life last month and it took me…

8 địa chỉ bán truyện tiếng Anh

Khác với ở Thái Lan hay Philippines, ở Việt Nam mình vẫn khá hiếm các hiệu sách ngoại văn. Mình đã theo dõi “thị trường” này nhiều năm nay và thấy quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có 1 vài địa chỉ bán sách online và offline quen thuộc này. Nếu ai có biết thêm…

Tâm hự chị em: cốc nguyệt san

2 tháng trước, trong một nỗ lực tối giản hóa cuộc sống, mình đã mua và dùng thử cái “phát minh đột phá dành cho phụ nữ hiện đại” này. Trước khi quyết định mua, mình cũng lăn tăn loanh quanh mất đến vài tháng vì sợ cái này, ngại cái kia. Cho nên là…

The breathtaking Quang Binh

I’d better write it all down before the vivid memories of this lovely trip are crowded out by my mundane thoughts and daily worries. We “planned” for this trip about a month ago. By “we” I mean 5 twenty-something office girls who are bored to death at their work desks. And by “planned” I mean…

Notes to Future Self

Đừng xuống hồ bơi khi tóc vừa nhuộm Đi bơi về bạn cùng nhà sẽ trố mắt chỉ vào cái đầu mày: “Ô tóc hết xanh rồi kìa?” Đồng nghiệp sẽ tưởng mày bị bồ bỏ mà trở thành đệ tử Lý Mạc Sầu. Màu tóc mày sẽ phai bợt ra. Lòng mày sẽ đau quặn…